4851627699863552
FurryGreen-鴨肉番薯鮮食狗糧 (15包) FurryGreen-鴨肉番薯鮮食狗糧 (100 g) (環保產品) (香港製造) 1套15包 惜食狗收集因「樣衰」而賣唔去,但冇變壞嘅蔬菜,配合新鮮嘅肉類,製作成毛孩非常喜愛嘅鮮肉套餐。同時透過呢個產品,提高香港人對食物廢棄物的關注。 材料:鴨胸、番薯、紅蘿蔔、燕麥、雞蛋、菜豆、西蘭花 註:部分採用回收食材 Product #: cheerclub-FurryGreen-鴨肉番薯鮮食狗糧 (15包) 2024-03-29 Regular price: $HKD$495.0 Available from: 自給生活 Cheer ClubIn stock 很快第二天送到,回覆也很好👍,狗狗愛吃 5 1 5 1 1 5 1 5.0